Mikołajkowym Turnieju Warcabowy

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału
w Mikołajkowym Turnieju Warcabowym!

Zasady turnieju:

 1. Turniej przeznaczony jest dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.
 2. Gra w warcaby odbywa się w systemie pucharowym.
 3. Turniej warcabowy składa się z dwóch etapów:                                                                                                                                               I etap – rozgrywki wewnątrzklasowe, II etap – rozgrywka pomiędzy klasami.
 4. Do etapu drugiego przechodzi po 4 uczniów z klas IV-VI i 6 uczniów z klas VII-VIII.
 5. Gra toczy się pomiędzy dwoma osobami nazywanymi warcabistami. Zawodnicy grają systemem par (dobór losowy), zwycięzca przechodzi do dalszego pojedynku.
 6. Gra się 12 pionkami na czarnych polach, ustawia się je w 3 rzędach, 2 rzędy pól na środku planszy pozostają wolne.
 7. Zaczyna młodszy gracz białymi pionkami.
 8. Gracze wykonują kolejno po jednym ruchu, na przemian, własnymi pionkami.
 9. W jednym ruchu dowolnie wybrany pionek może zostać przesunięty o jedno pole naprzód po przekątnej (na ukos). Nie wolno wchodzić na białe pola ani na pola zajmowane przez inne pionki.
 10. Bicie pionków przeciwnika odbywa się przez przeskoczenie przez bity pionek na następne pole za nim, o ile jest ono wolne. Jeżeli pionek, po przeskoczeniu pionka przeciwnika, ma możliwość bicia następnego pionka, to musi je wykonać.
 11. Bicie jest obowiązkowe (zasada przymusu bicia), w przeciwnym razie traci się pionek.
 12. Bicie może być wykonywane zarówno do przodu, jak i do tyłu.
 13. Gdy pionek dojdzie do ostatniego rzędu szachownicy, zmienia się w damkę. W celu odróżnienia damki od pionka odwraca się pionek do góry nogami.
 14. Damka porusza się po przekątnych (ciemnych polach) we wszystkich kierunkach (do przodu i do tyłu) na dowolnie wybrane pole.
 15. W przypadku, gdy istnieje wybór pomiędzy zbiciem różnych ilości pionków przeciwnika, to obowiązkiem jest bicie większej ilości pionków (zasada bicia większości). Przy czym damka nie ma obowiązku pierwszeństwa wykonania bicia.
 16. Gra jest przegrana, gdy gracz stracił wszystkie pionki lub nie ma możliwości wykonania ruchu, ponieważ jego warcaby zostały zablokowane.
 17. W przypadku remisu, czyli takiej samej ilości damek, następuje rewanż.
 18. W przypadku sytuacji, w której pierwszy gracz ma więcej damek od drugiego – wygrywa pierwszy.

Termin turnieju: 6 grudnia 2023 r.

Przebieg turnieju:

 1. Powitanie dzieci biorących udział w turnieju.
 2. Przedstawienie zasad turnieju przez organizatorów.
 3. Krótkie przypomnienie historii gry w warcaby.
 4. Przeprowadzenie losowania – wyłonienie par walczących ze sobą w II etapie turnieju.
 5. Osoba z numerem pierwszym rozpoczyna rozgrywkę z osobą nr 2, osoba z numerem trzecim gra z osobą nr 4 itd.
 6. Zwycięzca przechodzi do dalszego pojedynku.
 7. Rozgrywki odbywają się w systemie pucharowym – wyłonienie zwycięzców.
 8. Rozdanie dyplomów i nagród.

Wszelkich informacji udzielają organizatorzy: p. Anna Rejman i p. Marcin Tonia.

Wszystkim życzymy powodzenia.
Skip to content