RADA RODZICÓW


Skład Rady Rodziców  Zespołu Szkół w Strażowie w roku szkolnym 2023/2024

  1. Grzegorz Morycz -przewodniczący
  2. Jolanta Pasierb- zastępca
  3. Gabriela Madera – skarbnik
  4. Anna Kopeć – sekretarz (protokolant)

Skip to content