STOŁÓWKA SZKOLNA

Aktualności:

Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie informuje, że od 2 stycznia 2023 r.
stawka dzienna za wyżywienie na stołówce szkolnej wynosi 5,00 zł.

Nr konta do wpłaty należności za obiady

Express Bank o/Krasne 51 9176 1048 2001 0006 8345 0004


Zasady funkcjonowania stołówki ZS w Strażowie

Od października 2019r. został wdrożony program   edziecko   do rozliczania płatności za obiady.
Każdy rodzic dokonujący płatności za żywienie dziecka musi wejść na stronę:

 link do strony   edziecko.dipolpolska.pl    i zalogować się:

login – pesel dziecka,
hasło – imię dziecka pisane z dużej litery,
kliknąć na zakładkę  –  Rozliczenie

Wpłat za obiady należy dokonywać do 12-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, O/Krasne

51917610482001000683450004

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

obiady za m-c / nazwisko i imię dziecka / klasa.
np. obiady październik Kowalski Jan III b

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności, wszelkie opóźnienia wpłat spowodują utrudnienia w funkcjonowaniu stołówki !

Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie za bieżący miesiąc !

Nieobecność  dziecka  na  obiedzie  będzie  uwzględniona  i  odliczona  tylko po  wcześniejszym   zgłoszeniu  telefonicznym  lub  osobistym    najpóźniej  do  godz. 8.00  danego dnia nieobecności.

Rezygnację  dziecka  z  obiadów  w  trakcie  roku  szkolnego  należy zgłosić osobiście u intendentki  lub  telefonicznie.

…………………………………………………………………………………………………….

Skip to content