KADRA PEDAGOGICZNA

Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Mgr Agata Gunia-Buk Dyrektor szkoły Nauczyciel matematyki w klasie VI i VIII
2 Mgr Ewa Nowak Wicedyrektor szkoły Nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego
3 Mgr Beata Sądek Wychowawca klasy I A
4 Mgr Katarzyna Czerw Wychowawca klasy I B
5 Mgr Sylwia Stachura Wychowawca klasy II, opiekun biblioteki
6 Mgr Maria Tronina Wychowawca klasy III A, opiekun świetlicy
7 Mgr Renata Mosior Wychowawca klasy III B, nauczyciel muzyki
8 Mgr Magdalena Bartochowska Wychowawca klasy IV Nauczyciel języka angielskiego w klasach: I A, I B , IV,V, VI i VIII
9 Mgr Tomasz Kuczyński Wychowawca klasy V, nauczyciel matematyki w klasach: IV, V, VII, nauczyciel fizyki w klasach VII-VIII, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII, nauczyciel edukacji informatycznej w klasach: I A, I B, II, III B
10 Mgr Anna Rejman Wychowawca klasy VI, nauczyciel języka polskiego w  klasach: IV, V, VI i historii w klasach:IV, VI
11 Mgr Joanna Dral-Gaweł Wychowawca klasy VII, nauczyciel języka angielskiego w klasach: II, III A,  III B, VII, w oddziale przedszkolnym, nauczyciel współorganizujący zajęcia
12 Mgr Witold Socha Wychowawca klasy VIII , nauczyciel wychowania fizycznego w klasach: IV- VIII nauczyciel edukacji informatycznej w klasie III A
13 Marcin Tonia Nauczyciel języka polskiego w klasach: VII, VIII,  historii w klasach: V,VII i VIII i WOS-u w klasie VIII
14 Mgr Irena Kwoka Nauczyciel geografii
15 Mgr inż. Anna Kurpaska Nauczyciel chemii i biologii
16 Mgr Kinga Olech Nauczyciel języka niemieckiego
17 Mgr  Irena Brzeżawska Nauczyciel plastyki
18 Mgr Katarzyna  Kot Opiekun świetlicy
19 Mgr Irena Barnat Nauczyciel religii w klasach I-III i  nauczyciel wychowania przedszkolnego.
20 Mgr Krzysztof Bysiewicz Nauczyciel informatyki w klasach IV-VIII i techniki
21 Ks. Mgr Edward Wnęk Nauczyciel religii w klasach  IV-VIII
22 Mgr Agnieszka Drąg Logopeda, nauczyciel zajęć specjalistycznych
23 Mgr Justyna Dorota- Sachanowska Pedagog szkolny, nauczyciel przyrody, zajęć specjalistycznych,  doradztwa zawodowego i WDŻ
24 Mgr Patrycja Drabicka Pedagog specjalny, opiekun świetlicy szkolnej oraz zajęć specjalistycznych
25 Mgr Marcin Belcyr Opiekun świetlicy
26 Mgr Agnieszka Lemik Nauczyciel współorganizujący zajęcia, nauczyciel zajęć specjalistycznych
Skip to content