Kadra pedagogiczna

Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Mgr Agata Gunia-Buk Dyrektor szkoły Nauczyciel matematyki w klasie V i VII
2 Mgr Ewa Nowak Wicedyrektor szkoły Nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego
3 Mgr Sylwia Stachura Wychowawca klasy I, opiekun biblioteki
4 Mgr Maria Tronina Wychowawca klasy II A, opiekun świetlicy
5 Mgr Renata Mosior Wychowawca klasy II B, nauczyciel muzyki
6 Mgr Beata Sądek Wychowawca klasy III
7 Mgr Tomasz Kuczyński Wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki w klasie IV, VI, VIII, nauczyciel fizyki w klasach VII-VIII, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII
8 Mgr Anna Rejman Wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego w  klasach IV-VI i historii w klasach IV, V
9 Mgr Joanna Dral-Gaweł Wychowawca klasy VI, nauczyciel języka angielskiego w klasach I-II, VI, w oddziałach przedszkolnych, nauczyciel współorganizujący, opiekun świetlicy
10 Mgr Witold Socha Wychowawca klasy VII , nauczyciel wychowania fizycznego w klasie IV, V, VII, VIII nauczyciel zajęć komputerowych w klasach I-III
11 Mgr Marcin Tonia Wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka polskiego w klasach VII-VIII,  historii w klasach VI-VIII i WOS-u w klasie VIII
12 Mgr Magdalena Bartochowska Nauczyciel języka angielskiego w klasach  III, IV, V, VII i VIII
13 Mgr Irena Kwoka Nauczyciel geografii
14 Mgr inż. Anna Kurpaska Nauczyciel chemii i biologii
15 Mgr Kinga Olech Nauczyciel języka niemieckiego
16 Mgr Katarzyna Pomykała Nauczyciel techniki i wychowania fizycznego w klasie VI, opiekun świetlicy, nauczyciel zajęć specjalistycznych
17 Mgr  Irena Brzeżawsaka Nauczyciel plastyki
18 Mgr Katarzyna  Kot Opiekun świetlicy
19 Mgr Irena Barnat Nauczyciel religii w klasach I-III i  nauczyciel wychowania przedszkolnego
20 Mgr Krzysztof_Bysiewicz Nauczyciel informatyki w klasach IV-VIII
21 Ks. Mgr Edward Wnęk Nauczyciel religii w klasach  IV-VIII
22 Mgr Agnieszka Drąg Logopeda, nauczyciel zajęć specjalistycznych
23 Mgr Justyna Dorota- Sachanowska Pedagog szkolny, nauczyciel przyrody, zajęć specjalistycznych,  doradztwa zawodowego i WDŻ
Skip to content