KADRA PEDAGOGICZNA

Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

Imię i nazwisko Funkcja
Mgr Agata Gunia-Buk Dyrektor szkoły Nauczyciel matematyki w klasie V i VII
Mgr Ewa Nowak Wicedyrektor szkoły Nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego
Mgr Justyna Dorota- Sachanowska Pedagog szkolny, nauczyciel przyrody, zajęć specjalistycznych,  doradztwa zawodowego i WDŻ
Mgr Patrycja Drabicka Pedagog specjalny, nauczyciel zajęć specjalistycznych, opiekun świetlicy
Mgr Agnieszka Drąg Logopeda, nauczyciel zajęć specjalistycznych
Mgr Sylwia Stachura Wychowawca klasy I, opiekun biblioteki
Mgr Maria Tronina Wychowawca klasy II A, opiekun świetlicy
Mgr Renata Mosior Wychowawca klasy II B, nauczyciel muzyki
Mgr Beata Sądek Wychowawca klasy III
Mgr Tomasz Kuczyński Wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki w klasie IV, VI, VIII, nauczyciel fizyki w klasach VII-VIII, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII
Mgr Anna Rejman Wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego w  klasach IV-VI i historii w klasach IV, V
Mgr Joanna Dral-Gaweł Wychowawca klasy VI, nauczyciel języka angielskiego w klasach I-II, VI, w oddziałach przedszkolnych, nauczyciel współorganizujący, opiekun świetlicy
Mgr Witold Socha Wychowawca klasy VII , nauczyciel wychowania fizycznego w klasie IV, V, VII, VIII nauczyciel zajęć komputerowych w klasach I-III
Mgr Marcin Tonia Wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka polskiego w klasach VII-VIII,  historii w klasach VI-VIII i WOS-u w klasie VIII
Mgr Magdalena Bartochowska Nauczyciel języka angielskiego w klasach  III, IV, V, VII i VIII
Mgr Irena Kwoka Nauczyciel geografii
Mgr inż. Anna Kurpaska Nauczyciel chemii i biologii
Mgr Kinga Olech Nauczyciel języka niemieckiego
Mgr Katarzyna Pomykała Nauczyciel techniki i wychowania fizycznego w klasie VI, opiekun świetlicy, nauczyciel zajęć specjalistycznych
Mgr  Irena Brzeżawsaka Nauczyciel plastyki
Mgr Katarzyna  Kot Opiekun świetlicy
Mgr Irena Barnat Nauczyciel religii w klasach I-III i  nauczyciel wychowania przedszkolnego
Mgr Krzysztof_Bysiewicz Nauczyciel informatyki w klasach IV-VIII
Ks. Mgr Edward Wnęk Nauczyciel religii w klasach  IV-VIII
Skip to content