ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE …

WÓJT GMINY KRASNE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE – UKSZTAŁTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

 Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 242 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strażowie, Gimnazjum w Strażowie oraz Gimnazjum w Malawie, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, podniesienie kompetencji 36 nauczycieli w zakresie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, 8 nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu oraz 26 nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących.

Projekt będzie realizowany od maja 2017 do 30.06.2018r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:  513 514,75 zł

Całkowita wartość projektu wynosi:  604 135,00 zł

Uczniowie i uczennice, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli uczestniczyć w:

 zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów: dydaktyczno-wyrównawczych lub rozwijających uzdolnienia z matematyki, j. angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości,

  • zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych,
  • zajęciach pozalekcyjnych związanych z wykorzystaniem metody eksperymentu,
  • zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wszystkich nauczycieli wymienionych szkół zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu:

  • stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów  kompetencji kluczowych,
  • stosowania metody doświadczenia i eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych,
  • włączania i korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatną, kompleksową pomoc

W szkołach biorących udział w projekcie zostaną wyposażone szkolne pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne – jako element wspomagający kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych i przyrodniczych. Szkoły otrzymają mobilny sprzęt i narzędzia TIK.

Szczegółowe informacje i wzory formularzy zgłoszeniowych dostępne są w sekretariatach: Zespołu Szkół
w Strażowie, 36-073 Strażów 270A, tel. 17 7711854;  Zespołu Szkół w Malawie, 36-007 Malawa 199A,
tel. 17 8554225 oraz w Biurze projektu w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Obsługi Szkół
w Krasnem,  36-007 Krasne 743B, tel.178555725 w. 24.

ZOBACZ PLAKAT / PDF /

TEKST KOMUNIKATU / PDF /

REGULAMIN / PDF /


Zdjęcia z zajęć realizowanych w szkole w ramach projektu.

Skip to content