DOKUMENTY SZKOLNE


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRAŻOWIE

ZMIANY  W SATUCIE – Uchwała Nr 66


ARCHIWUM


Regulamin nauczania zdalnego

UBEZPIECZENIE 2020/2021

Instrukcja zgłoszenia roszczenia Edu Plus

Zakres ubezpieczenia – 31 zł

Formularz zgłoszenia szkody Edu Plus
ARCHIWUM 2019/2020

STYPENDIA  GMINNE
UCHWAŁA RADY GMINY KRASNEPobierz
Załącznik DRUK WNIOSKUPobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRAŻOWIE NA LATA 2017-2022

UBEZPIECZENIE 2019/2020
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „BEZPIECZNA Szkoła”
Pismo po zawarciu polisy
Druk – zgłoszenie szkody.pdf
Tabela norm oceny trwałego uszczerbku


ARCHIWUM 2018/2019

RODO – Stypendium Gminy Krasne
PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE 2018-2019
WNIOSEK – Stypendium Gminy Krasne
Stypendium Gminy Krasne – druk przelew

Harmonogram imprez szkolnych 2018/2019
Kalendarz_2018/2019
Dni wolne 2018/2019
Wywiadówki 2018/2019
BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

UBEZPIECZENIE 2018/2019
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA- aneks
Tabela norm oceny trwałego uszczerbku

ARCHIWUM 2017/2018

 Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram uroczystości szkolnych 2017/2018

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół w Strażowie


PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

UBEZPIECZENIE NNW 2017/2018
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AXA 2017
Tabela uszczerbków
Wniosek o wypłate swiadczenia
Oświadczenie_placówki_oświatowej

ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY GMINY KRASNE

Zarządzenie Wójta Gminy Krasne z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne na rok szkolny 2018/2019.
REKRUTACJA – ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr XLII/332/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 27 października 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne.

Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strażowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Strażowie.

 … przeniesione do archiwum

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017 WÓJTA GMINY KRASNE Z DNIA 27 LUTEGO  2016 W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZARZĄDZENIA 0050.14.2017 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZARZĄDZENIA 0050.14.2017 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE

XVIII / 153/2016 RADY GMINY KRASNE Z DNIA 28 STYCZNIA 2016 W SPRAWIE OKREŚLANIA ZASAD  I KRYTERIÓW W POSTĘPOWANIU  REKRUTACYJNYM  DO KLAS PIERWSZYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE

UCHWAŁA NR XVIII / 152/2016 RADY GMINY KRASNE Z DNIA 28 STYCZNIA 2016 W SPRAWIE OKREŚLANIA KRYTERIÓW NABORU DO GMINNYCH  PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2016 WÓJTA GMINY KRASNE Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 W SPRAWIE HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2016 WÓJTA GMINY KRASNE Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 W SPRAWIE HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Skip to content