Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości Szkoła Podstawowa  w Strażowie  otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 60 000 zł. Do końca grudnia 2021 r. szkoła wydatkowała na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych  91,2 %  otrzymanych środków
tj. 54 705 zł.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoła zakupiła wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów i młodzieży związanych z techniką, elektroniką, mechatroniką, robotyką, informatyką i programowaniem a także fotografią i tworzeniem materiałów filmowych .

Zakupione wyposażenie będzie użytkowane od 1 września 2022 r  na planowanych  zajęciach  w ramach   informatyki, robotyki, techniki oraz kółek zainteresowań.




Skip to content