RODZINA ULMÓW – konkurs

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„RODZINA ULMÓW Z MARKOWEJ”

Cele konkursu:

– poszerzenie wiedzy nt. bohaterskiej postawy rodziny Ulmów podczas II wojny światowej,

– upamiętnienie lokalnych bohaterów,

– rozwój poczucia przynależności do lokalnej społeczności, poszanowanie jej tradycji i historii,

– rozwój kreatywności i poczucia estetyki,

Sposób realizacji:

– należy wykonać pracę plastyczną ukazującą rodzinę Ulmów (np. podczas codziennych zajęć lub w czasie udzielania pomocy ukrywanym Żydom),

– format pracy A3, technika dowolna płaska,

– termin: 21 września br.

Organizatorzy:

Irena Brzeżawska, Anna Rejman, Marcin Tonia

__________________

Skip to content