KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY
pt.,, Odżywiaj się zdrowo i jedz kolorowo”.


Cele:
• kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
• uświadomienie uczniom faktu, iż zdrowe nawyki odżywiania wpływają na polepszenie kondycji fizycznej i psychicznej ;
• pogłębianie wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego odżywiania;
• uwrażliwianie uczniów na istotę właściwego odżywiania;
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II – V.
2. Format pracy dowolny: A3, A4.
3. Technika wykonanych prac: ( płaska, przestrzenna)
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię, nazwisko, wiek ucznia, klasa).
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
Prace należy dostarczyć do wychowawców klas.
Termin dostarczenia prac: 07.09. 2021r
Rozstrzygnięcie konkursu: 07.09. 2021 r.

Organizatorzy:
Irena Barnat
Justyna Dorota- Sachanowska
Jonna Dral -GawełSkip to content