Zasady przemieszczania …

Zasady przemieszczania się po szkole w czasie pandemii COVID-19

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami.
 2. Wejściem głównym wchodzą klasy 1b, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
 3. Wejściem drugim od podwórka szkoły obok sali gimnastycznej wchodzą klasy 1a i 3.
 4. Przejście do szatni
 5. Uczniowie klas 1b, 2 i 4 wchodzą do szatni górnej
 6. Uczniowie klas 5, 6, 7, 8 wchodzą do szatni dolnej
 7. Uczniowie klas 1a i 3 przebierają się na korytarzu sali gimnastycznej, gdzie znajdują się wieszaki
 8. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przed lekcjami, mogą przychodzić do szkoły od godz. 6.30
 9. Uczniowie, którzy nie korzystają ze świetlicy przychodzą do szkoły od godz. 7.40 i po zmianie obuwia w szatni udają się w kierunku swojej sali
 10. Klasa 1a sala nr 4 – wychowawca Mgr Anna Krzeptoń
 11. Klasa 1 b sala nr 2- wychowawca Mgr Renata Mosior
 12. Klasa 2 sala nr 1- wychowawca Mgr Beata Sądek
 13. Klasa 3 sala nr 3- wychowawca Mgr Sylwia Stachura
 14. Klasa 4 sala nr 6- wychowawca Mgr Anna Rejman
 15. Klasa 5 sala nr 7- wychowawca Mgr Joanna Dral-Gaweł
 16. Klasa 6 sala nr 10 – wychowawca Mgr Witold Socha
 17. Klasa 7 sala nr 5 – wychowawca Mgr Marcin Tonia
 18. Klasa 8 sala nr 9- wychowawca Mgr Magdalena Bartochowska.
 19. W w/w salach od godz. 7.45 przebywają nauczyciele prowadzący pierwsze zajęcia.
 20. Uczniowie wszystkie zajęcia odbywają w swojej sali za wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego.
 21. Uczniowie będą w czasie przerw przebywać w wyznaczonych miejscach (podwórko, sala, korytarz) według ustalonego harmonogramu pod opieką nauczycieli.
 22. Po zakończonych lekcjach uczniowie bezpośrednio udają się do szatni, sprawnie zmieniają obuwie i opuszczają szkołę.
 23. Uczniowie korzystający ze świetlicy bezpośrednio po zakończonych lekcjach (obiedzie) udają się do świetlicy.

RODZICE

 1. Rodzice nie wchodzą do szkoły, a jeśli jest taka konieczność, to tylko do przestrzeni wspólnej (szatnia) zachowując zasady reżimu sanitarnego (maseczka na ustach i nosie, dezynfekcja rąk, dystans min. 1,5 m od drugiej osoby).
 2. Rodzice przyprowadzają dzieci w wyznaczonych godzinach tj. od 7.40 do godz. 8.00 (nie dotyczy dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej).
 3. Rodzice przychodzą do szkoły po dziecko, dokładnie o tej godzinie, kiedy kończy zajęcia (nie dotyczy świetlicy).

Skip to content