WIZYTA ŚW.MIKOŁAJA

Zgodnie z tradycją – najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedził św. Mikołaj z licznym prezentami.