14 października

Dzień 14 października 2019 r. (poniedziałek ) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla zgłoszonych dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu w tym dniu, szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe.
Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 11 października br. u wychowawców klas, podając godziny pobytu dziecka w szkole.

Dyrektor szkoły