Prezentacja projektów gimnazjalnych

11 czerwca 2018 r. zespoły uczniowskie przedstawiły swoje projekty gimnazjalne. Jako pierwsza wystąpiła grupa p. Witolda Sochy, która uczyła zebranych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przypomniała o zasadach resuscytacji, zaprezentowała na fantomie jej przebieg, przećwiczyła również pozycję boczną ustaloną. Grupa p. Magdaleny Bartochowskiej przeprowadziła w języku angielskim teleturniej „Milionerzy”. Troje wylosowanych z widowni uczniów miało niebywałą szansę wygrania miliona złotych. Odpowiadali na szereg trudnych pytań z różnych dziedzin wiedzy. Zwycięzcą okazał się Bartosz Puziewicz z klasy 3 gimnazjum. Zespół p. Ireny Kwoki opowiedział o dalekiej Japonii. Poznaliśmy ten kraj pod kątem geograficznym, kulinarnym, wiele było nieznanych nam ciekawostek. Warto coś wiedzieć o rywalu naszych piłkarzy na mundialu. Kolejna grupa, p. Tomasza Kuczyńskiego, zajmowała się tematem fotografii. Uczniowie przybliżyli nam historię aparatu oraz opowiedzieli o samodzielnym wykonaniu jego prototypu w warunkach domowych. Mogliśmy podziwiać zrobione nim zdjęcia. Na koniec zespół p. Marcina Toni opisał nam historię Rzeszowa. Informacje o mieście wojewódzkim zostały zebrane podczas wycieczki, na której uczniowie szukali ważnych miejsc, zabytków, pomników, wykonywali też zdjęcia. Dowiedzieliśmy się czegoś o historii, zabytkach i ważnych postaciach związanych z Rzeszowem. Dodatkowo, uczniowie zaprezentowali też tradycyjne stroje ludowe. Dzięki projektom wzbogaciliśmy naszą wiedzę o wiele cennych informacji.