Szkolny DBC

13 czerwca 2018 r. w  Szkole Podstawowej w Strażowie obchodzono Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. W programie tego wydarzenia odbyło się spotkania edukatora Moniki Kozdraś – Grzesik z dyrektorem szkoły,
z młodzieżą na auli szkolnej z klasami 1-3, warsztaty z uczniami  w
klasach 4-6 oraz spotkanie z radą pedagogiczną.

W czasie spotkania z dziećmi w auli edukator korzystając z filmików
dostosowanych do tej grupy wiekowej starał się przybliżyć
probematykę kontaktów z obcymi oraz ergonomię korzystania z
urządzeń cyfrowych.  Z kolei podczas prowadzonych z uczniami
warsztatów poruszono tematykę korzystania z cyberprzestrzeni.
Szczególny nacisk został położony na tematykę praw autorskich i
kontakatch z innymi w sieci.
Na zakończenie SDBC odbyło się spotkanie z radą pedagogiczną
poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa w sieci.

Monika Kozdraś-Grzesik