Dla każdego coś fajnego

Tradycyjnie w pierwszym tygodniu ferii zimowych w naszej szkole zorganizowane zostało zimowisko. W tym roku z tej formy wypoczynku, dzięki wsparciu finansowemu GOPS w Krasnem, skorzystało 47 uczniów.

Na brak zajęć i atrakcji uczestnicy zimowiska raczej nie powinni narzekać. Każdy mógł bowiem znaleźć dla siebie coś fajnego. Były gry i zabawy ruchowe oraz turniej kręgli w KOLORADO, były pokazy cyrkowe w wykonaniu klauna Frediego, był seans filmowy w kinie i wizyta w McDonalds w Rzeszowie. Można było też spróbować swoich sił na wirtualnej strzelnicy w Activ Club w Głogowie Małopolskim. Tam też uczono się podstaw gry w golfa i… pieczenia proziaków. Były też warsztaty  z profilaktyki uzależnień. Na nudę więc nie można było narzekać. Można było przybrać też na wadze. O pełne żołądki uczestników zimowiska dbały bowiem niezawodne, jak zawsze, panie Jadwiga i Renata, a opiekę nad uczestnikami zimowiska sprawowały panie Maria Tronina i Katarzyna Pomykała, a także panowie Tomasz Kuczyński i Witold Socha.