Podziękowanie od Caritas

Na ręce Pani dyrektor wpłynęły  listy  z podziękowaniem za udział społeczności szkolnej w akcji “TAK, POMAGAM”