INFO COVID-19


AKTUALNOŚCI:

klasa 3 – 21.01.2022 – 28.01.2022

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w powyżej wymienionej klasie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strażowie ze względu na aktualna sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej w Strażowie.


klasa 1b – 30.11.2012 – 09.12.2021
klasa 5 – 24.11.2021 –  26.11.2021
klasa 3 – 16.11.2021 – 19.11.2021

Zarządzenie dotyczące klasy 3
Zarządzenie dotyczące klasy 1b
Zarządzenie dotyczące klasy 5

Zarządzenie dotyczące klasy 3

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – COVID-19

Zasady przemieszczania …


WPISY ARCHIWALNE


Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zgodnie z zarządzeniem MEN rusza zdalne nauczanie dla uczniów klas I-III.

Do 29 listopada 2020 r. przedłużono zdalne nauczanie dla kl. IV-VIII. Wychowawcy klas I-III za pośrednictwem e-dziennika poinformują o sposobie realizacji zajęć przez uczniów nauczania początkowego.
Każdy uczeń zobowiązany jest mieć dostęp do sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie.


Zgodnie z informacją MEN z dnia 4.11.2020r. od 9 listopada w naszej szkole będzie organizowana opieka świetlicowa dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z Covid-19. W związku z tym proszę o zgłaszanie dzieci  do sekretariatu szkoły tel. 17 7711854  i wypełnienie odpowiedniego oświadczenia.

Wewnątrzszkolne zasady oceniania i funkcjonowania kształcenia na odległość w razie zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach 1-3.

REGULAMIN NAUCZNIA ZDALNEGO

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z OPIEKI ŚWIETLICOWEJ


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa SP Strażów


Organizacja pracy szkoły 2020 – zasady przemieszczania się


Zasady obowiązujące na stołówce szkolnej


Skip to content