KADRA

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRAŻOWIE

kontakt telefoniczny w godzinach pracy szkoły :   tel 17 77 11 854

kontakt przez dziennik elektroniczny: LIBRUS SYNERGIA

e-mail: zs@strazow.edu.pl


Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Strażowie w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Mgr Agata Gunia-Buk Dyrektor szkoły

Nauczyciel matematyki w klasie VI i VIII

2 Mgr Maria Tronina Wicedyrektor szkoły

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

3 Mgr Anna Krzeptoń Wychowawca klasy I A, opiekun świetlicy
4 Mgr Renata Mosior Wychowawca klasy I B, nauczyciel muzyki
5 Mgr Beata Sądek Wychowawca klasy II
6 Mgr Sylwia Stachura Wychowawca klasy III, opiekun biblioteki
7 Mgr Anna Rejman Wychowawca klasy IV, , nauczyciel języka polskiego w  klasach IV-VI i historii w klasach IV, V
8 Mgr Joanna Dral-Gaweł Wychowawca klasy V, nauczyciel języka angielskiego w klasie IA, IB, V, w oddziałach przedszkolnych, nauczyciel współorganizujący, opiekun świetlicy
9 Mgr Witold Socha Wychowawca klasy VI , nauczyciel wychowania fizycznego w klasie IV, VI, VII, VIII nauczyciel zajęć komputerowych w klasach I-III
10 Mgr Marcin Tonia Wychowawca klasy VII, nauczyciel języka polskiego w klasach VII-VIII,  historii w klasach VI-VIII i WOS-u w klasie VIII
11 Mgr Magdalena Bartochowska Wychowawca klasy VIII, nauczyciel angielskiego w klasach II, III, IV, VI, VII i VIII
12 Mgr Tomasz Kuczyński Nauczyciel matematyki w klasie IV, V, VII, nauczyciel fizyki w klasach VII-VIII, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII
13 Mgr Lucyna Kamińska Nauczyciel przyrody w klasie IV
14 Mgr Irena Kwoka Nauczyciel geografii
15 Mgr inż. Anna Kurpaska Nauczyciel chemii i biologii
16 Mgr Kinga Olech Nauczyciel języka niemieckiego
17 Mgr Katarzyna Pomykała Nauczyciel techniki i wychowania fizycznego w klasie V, opiekun świetlicy, nauczyciel zajęć specjalistycznych
18 Mgr  Irena Brzeżawsaka Nauczyciel plastyki
19 Mgr Katarzyna  Kot Opiekun świetlicy
20 Mgr Irena Barnat Nauczyciel religii w klasach I-III i  nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 3- latków
21 Mgr Krzysztof Bysiewicz Nauczyciel informatyki w klasach IV-VIII
22 Ks. Mgr Edward Wnęk Nauczyciel religii w klasach  IV-VIII
23 Mgr Agnieszka Drąg Logopeda, nauczyciel zajęć specjalistycznych
24 Mgr Justyna Dorota- Sachanowska Pedagog szkolny, nauczyciel zajęć specjalistycznych,  doradztwa zawodowego i WDŻ
27 Mgr Małgorzata Kuczma Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 4- latków
28 Mgr Lucyna Gunia Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 5 – latków
29 Mgr Jolanta Szubart Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 6- latków
30 Mgr Paulina Łączak Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 5- latków
31 Mgr Natalia Gunia Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 4- latków
32 Mgr Karolina Sroczyk Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 3- latków
33 Mgr Beata Hajduk Nauczyciel współorganizujący, nauczyciel zajęć specjalistycznych
Skip to content