KADRA

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRAŻOWIE

kontakt telefoniczny w godzinach pracy szkoły :   tel 17 77 11 854

kontakt przez dziennik elektroniczny: LIBRUS SYNERGIA

e-mail: zs@strazow.edu.pl


Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Strażowie w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Mgr Agata Gunia-Buk Dyrektor szkoły

Nauczyciel matematyki w klasie V i VII

2 Mgr Ewa Nowak Wicedyrektor szkoły

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

3 Mgr Beata Sądek Wychowawca klasy I
4 Mgr Sylwia Stachura Wychowawca klasy II, opiekun biblioteki
5 Mgr Renata Mosior Wychowawca klasy III A, nauczyciel muzyki
6 Mgr Maria Tronina Wychowawca klasy III B
7 Mgr Joanna Dral-Gaweł Wychowawca klasy IV, nauczyciel języka angielskiego w klasach III A, III B, IV, w oddziałach przedszkolnych, nauczyciel współorganizujący, opiekun świetlicy
8 Mgr Witold Socha Wychowawca klasy V , nauczyciel wychowania fizycznego w klasach V, VI, VII, VIII nauczyciel zajęć komputerowych w klasach I-III
9 Mgr Anna Rejman Wychowawca klasy VI, nauczyciel języka polskiego w  klasach IV-VI i historii w klasach IV, VI
10 Mgr Magdalena Bartochowska Wychowawca klasy VII, nauczyciel angielskiego w klasach I, III, V-VIII
11 Mgr Tomasz Kuczyński Wychowawca klasy VIII, nauczyciel matematyki w klasie IV, VI, VIII, nauczyciel fizyki w klasie VII-VIII, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII
12 Mgr Marcin Tonia Nauczyciel języka polskiego, historii i WOS-u w klasie VII i VIII SP
13 Mgr Lucyna Kamińska Nauczyciel przyrody w klasie IV i wychowania fizycznego w klasie IV
14 Mgr Irena Kwoka Nauczyciel geografii
15 Mgr inż. Anna Kurpaska Nauczyciel chemii i biologii
16 Mgr Anna Trojan Nauczyciel języka niemieckiego
17 Mgr Katarzyna Pomykała Nauczyciel techniki opiekun świetlicy, nauczyciel zajęć specjalistycznych
18 Mgr  Irena Brzeżawsaka Nauczyciel plastyki
19 Mgr Katarzyna  Kot Opiekun świetlicy
20 Mgr Irena Barnat Nauczyciel religii w klasie III A i III B, VI i  nauczyciel wychowania przedszkolnego
21 Mgr Krzysztof_Bysiewicz Nauczyciel informatyki w klasach IV-VIII
22 Ks. Mgr Edward Wnęk Nauczyciel religii w klasie  I,  II , IV-VIII
23 Mgr Agnieszka Drąg Logopeda, nauczyciel zajęć specjalistycznych
24 Mgr Jadwiga Kamieniec-Maczuga Nauczyciel współorganizujący, nauczyciel zajęć specjalistycznych
25 Mgr Justyna Dorota- Sachanowska Pedagog szkolny, nauczyciel zajęć specjalistycznych,  doradztwa zawodowego
26 Dr Przemysław Basak Nauczyciel WDŻ
27 Mgr Małgorzata Kuczma Wychowawca oddziału zerowego
28 Mgr Lucyna Gunia Nauczyciel wychowania przedszkolnego
29 Mgr Jolanta Szubart Nauczyciel wychowania przedszkolnego
30 Mgr Paulina Łączak Nauczyciel wychowania przedszkolnego
31 Mgr Kinga Trzyna Nauczyciel wychowania przedszkolnego
32 Lic. Karolina Sroczyk Nauczyciel wychowania przedszkolnego
33 Mgr Barbara Skoczek Nauczyciel współorganizujący, nauczyciel zajęć specjalistycznych
Skip to content