Koło mediacji szkolnej i rówieśniczej ,,Nić porozumienia’’

Autor: Justyna Dorota – Sachanowska, Joanna Dral-Gaweł, Patrycja Drabicka             

W tym roku szkolnym wprowadziliśmy innowację pedagogiczną skierowaną do uczniów klas III i VII, którzy potrzebowali pomocy przy rozwiązywaniu konfliktów, nieporozumień i kłótni rówieśniczych.

Umiejętność efektywnego prowadzenia konwersacji i porozumiewania się jest jedną z podstaw prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, tą zasadę można także odnieść na małą skalę- w społeczności szkolnej. Warto zwrócić uwagę, że nasze samopoczucie zarówno fizyczne jak i psychiczne zależy od poziomu satysfakcji z relacji społecznych.

Bywają jednak sytuacje, kiedy proces komunikacji zostaje zaburzony lub wręcz kompletnie przerwany wskutek takich zjawisk jak chociażby konflikty, nieporozumienia i inne trudne zachowania rówieśnicze.

Jednym z narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu konfliktami są mediacje, które na etapie szkoły podstawowej należy doprecyzować nazywając je mediacjami szkolnymi i rówieśniczymi.

W naszym kąciku mediacyjnym, w miłej atmosferze z pomocą nauczycieli- przeszkolonych mediatorów rozwiązywano liczne konflikty rówieśnicze.

____________________

____________________

 

Skip to content