SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY

Cele konkursu:

kultywowanie tradycji wielkanocnych,
– rozwijanie zdolności manualnych,
– pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

Temat pracy:    Ozdoba wielkanocna z materiałów  wtórnych

Kategorie wiekowe:

– klasy I – III

– klasy IV – VIII

Technika: dowolna przestrzenna

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w swojej kategorii wiekowej. Do pracy należy przymocować metryczkę (imię i nazwisko, klasa).

Terminy:

Składanie prac w holu szkolnym:  do 23 marca 2023 r.

Organizatorzy:

Irena Brzeżawska i Katarzyna Kot

Zachęcamy do udziału.

Skip to content