Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Strażowie

W dniu 1 września 2022 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023. Inauguracja rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Strażowie, po której uczniowie wraz z rodzicami w asyście pocztu sztandarowego udali się do szkoły na salę gimnastyczną. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała Pani Dyrektor Agata Gunia – Buk. Na wstępie powitała całą społeczność szkolną i licznie zgromadzonych rodziców z przewodniczącym Rady Rodziców Panem Grzegorzem Moryczem. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała do słów naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki ,, Pierwszy krok do zwycięstwa – to poznać się na własnej sile”. Niech więc to rozpoznanie własnych sił oraz systematyczna i solidna praca w ciągu całego roku szkolnego, doprowadzą wszystkich do upragnionego zwycięstwa. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor życzyła całemu gronu sukcesów, awansów i satysfakcji z wykonywanej pracy, uczniom jak najlepszych wyników, rodzicom zaś cierpliwości i zadowolenia z dzieci oraz owocnej współpracy ze szkołą. Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich sal na spotkanie z wychowawcami. W tym roku szkolnym do klasy pierwszej przyjęto 21 uczniów. Opiekę nad klasą będzie sprawować Pani mgr Sylwia Stachura. Pierwszoklasiści w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Strażowie. Życzymy im miłego pobytu w naszej szkole.Skip to content