Odpowiedzialność …

Spotkanie z funkcjonariuszem Policji.

W dniu 10.06.2021r. w Zespole Szkół w Strażowie odbyła się prelekcja dla klas V- VIII na temat ,, Odpowiedzialność prawna osób nieletnich’’.  Pogadankę poprowadziła  Pani starszy sierżant Anna Kurek, która przedstawiła ranking najczęściej popełnianych czynów zabronionych przez osoby nieletnie  tj. nietykalność cielesna, znęcanie się psychiczne i fizyczne, znieważanie, groźby karalne, uszkodzenia mienia, zakłócanie porządku. Spotkanie to miało  na celu uświadomienie uczniom jakie konsekwencje mogą im grozić , kiedy nie będą się stosować do obowiązujących norm i zasad.

Bardzo dziękujemy KMP w Rzeszowie za umożliwienie zorganizowania spotkania.


Skip to content