Zadanie domowe – INFO

Przesyłanie zadania domowego zadanego za pośrednictwem Librus Synergia jest możliwe wyłącznie z konta ucznia. Uczeń rozwiązuje zadanie, przesyła do nauczyciela i uczeń otrzymuje ocenę.

Skip to content