LIBRUS SYNERGIA – nauczanie zdalne

Wszyscy uczniowie i rodzice ZS w Strażowie posiadają dostęp do dziennika LIBRUS SYNERGIA – na jego zasobach prowadzimy nauczanie zdalne.

Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Konieczność wygenerowania nowych danych dostępowych do dziennika prosimy zgłaszać bezpośrednio na adres admin@strazow.edu.pl

Skip to content