MŁODZI ODKRYWCY

Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców

Szkoła Podstawowa w Strażowie w roku szkolnym 2018/2019  uczestniczy w projekcie „Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców”. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „EKOSKOP”. Projekt wspiera szkołę w podnoszeniu u uczniów kompetencji i umiejętności: matematyczno-przyrodniczych, rozumienia, kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Wymienione założenia realizowane są w oparciu o 3 moduły działań edukacyjnych:

– profil robotyki przeznaczony dla klas I- III

profil nauk przyrodniczych przeznaczony dla klas V-VI

– profil kreatywnego myślenia przeznaczony dla klas VIII

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne razem z zagwarantowanym transportem dzieci do miejsc odbywania zajęć.

 

 

 

 

Skip to content