RADA RODZICÓW


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Grzegorz Morycz

Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Krauz

Skarbnik: Jolanta Pasierb

Protokolant: Joanna Dudek