RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  1. Grzegorz Morycz- przewodniczący
  2. Estera Marcinek- zastępca
  3. Stanisław Cyran- skarbnik
  4. Tomasz Mazur -protokolant
  5. Mariola Bilut – członek
  6. Anna Kopeć- członek
  7. Barbara Magierowska- członek
  8. Jadwiga Nawojska- członek
  9. Gabriela Madera- członek