RADA RODZICÓW


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Grzegorz Morycz

Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Krauz

Skarbnik: Jolanta Pasierb

Protokolant: Joanna Dudek


informacje 


W dniu 22 maja 2019 roku na posiedzeniu Rady Rodziców podjęto decyzję o przekazaniu środków finansowych w wysokości 15 zł na ucznia na
przygotowanie Dnia Dziecka. Przekazane kwoty zostaną wykorzystane podczas wyjazdów klas na wycieczki i wyjścia do sali zabaw z okazji święta dzieci.