KADRA

PRACOWNICY ZS W STRAŻOWIE

kontakt w godzinach pracy szkoły :

tel/fax: 17 77 11 854

email: zs@strazow.edu.pl


Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Strażowie w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 mgr Agata Gunia-Buk Dyrektor szkoły

Nauczyciel matematyki w klasie IV i VI SP

2 mgr Ewa Nowak Wicedyrektor szkoły

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

3 mgr Małgorzata Kuczma Wychowawca oddziału przedszkolnego
4 mgr Beata Sądek Wychowawca klasy I SP, opiekun biblioteki
5 mgr Sylwia Stachura Wychowawca klasy II SP, opiekun biblioteki, opiekun świetlicy
6 mgr Renata Mosior Wychowawca klasy III SP, nauczyciel muzyki w SP i GIM
7 mgr Magdalena Bartochowska Wychowawca klasy IV SP, nauczyciel angielskiego w SP i GIM
8 mgr Lucyna Kamińska Wychowawca klasy V SP, nauczyciel przyrody w klasach IV-VI, wychowania fizycznego w klasie V i II GIM i  WDŻ-u w SP i GIM
9 mgr Anna Rejman Wychowawca klasy VI SP, nauczyciel języka polskiego i historii w klasach IV-VI SP
10 Mgr Witold Socha Wychowawca klasy VII SP, nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV, VI, VII SP i III GIM, nauczyciel zajęć komputerowych w klasach I-III SP
11 mgr Tomasz Kuczyński Wychowawca klasy II GIM, nauczyciel matematyki w klasie V, VII SP i II, III GIM, nauczyciel fizyki w klasie VII SP, II i III GIM, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III GIM
12 mgr Marcin Tonia Wychowawca klasy III GIM, nauczyciel języka polskiego, historii i WOS-u w klasie VII SP i II, III GIM
13 mgr Irena Kwoka Nauczyciel geografii w klasie VII SP i II, III GIM
14 Mgr Aneta Dąbrowska Nauczyciel biologii i chemii w klasie VII SP i II, III GIM
15 mgr Anna Trojan Nauczyciel języka niemieckiego w klasie VII SP i II, III GIM
16 mgr Katarzyna Pomykała Nauczyciel techniki w SP i GIM, opiekun świetlicy
17 Mgr Ewelina Sanok-Przybylak Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych w SP i GIM
18 mgr Katarzyna  Kot Opiekun świetlicy
19 mgr Irena Barnat Nauczyciel religii w klasie III, IV SP i II GIM, nauczyciel wychowania przedszkolnego
20 mgr Krzysztof_Bysiewicz Nauczyciel informatyki w klasach IV-VII SP i II GIM
21 ks. Mgr Edward Wnęk Nauczyciel religii w klasie 0, I, II, V, VI, VII SP i III GIM
22 mgr Barbara Baran Logopeda w szkole
23 Mgr Paweł Lesiak Nauczyciel wspomagający
24 mgr Anna Krzeptoń Asystent nauczyciela
25 mgr Renata Rejman Nauczyciel  edukacji zawodowej
26 Mgr Maria Tronina Opiekun świetlicy, nauczyciel wychowania przedszkolnego
27 mgr Lucyna Gunia Wychowawca czterolatków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
28 mgr Jolanta Szubart Wychowawca pięciolatków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
29 mgr Agnieszka Drąg Logopeda w przedszkolu