KADRA

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRAŻOWIE

kontakt telefoniczny w godzinach pracy szkoły :   tel 17 77 11 854

kontakt przez dziennik elektroniczny: LIBRUS SYNERGIA

e-mail: zs@strazow.edu.pl

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Strażowie w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Mgr Agata Gunia-Buk Dyrektor szkoły

Nauczyciel matematyki w klasie IV i VII SP

2 Mgr Ewa Nowak Wicedyrektor szkoły

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i języka angielskiego w przedszkolu i oddziale zerowym

3 Mgr Małgorzata Kuczma Wychowawca oddziału przedszkolnego
4 Mgr Renata Mosior Wychowawca klasy I A SP, nauczyciel muzyki w SP i GIM
5 Mgr Maria Tronina Wychowawca klasy I B SP, opiekun świetlicy
6 Mgr Beata Sądek Wychowawca klasy II SP, opiekun biblioteki
7 Mgr Sylwia Stachura Wychowawca klasy III SP, opiekun biblioteki, opiekun świetlicy
8 Mgr Anna Rejman Wychowawca klasy IV SP, nauczyciel języka polskiego i historii w klasach IV-VI SP
9 Mgr Magdalena Bartochowska Wychowawca klasy V SP, nauczyciel angielskiego w klasach II-VIII SP i GIM
10 Mgr Lucyna Kamińska Wychowawca klasy VI SP, nauczyciel przyrody w klasach IV i VI, wychowania fizycznego w klasie VI i III GIM i  WDŻ-u w SP i GIM
11 Mgr Marcin Tonia Wychowawca klasy VII SP, nauczyciel języka polskiego, historii i WOS-u w klasie VII i VIII SP i GIM
12 Mgr Witold Socha Wychowawca klasy VIII SP, nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV, V, VII i VIII SP, nauczyciel zajęć komputerowych w klasach I-III SP
13 Mgr Tomasz Kuczyński Wychowawca klasy III GIM, nauczyciel matematyki w klasie IV, VI, VIII SP i GIM, nauczyciel fizyki w klasie VII-VIII  SP i GIM, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII i GIM
14 Mgr Irena Kwoka Nauczyciel geografii w klasie V, VII, VIII SP i GIM
15 Mgr Aneta Dąbrowska Nauczyciel biologii i chemii w klasie V, VII, VIII SP i GIM
16 Mgr Anna Trojan Nauczyciel języka niemieckiego w klasie IV, V, VII, VIII SP i GIM
17 Mgr Katarzyna Pomykała Nauczyciel techniki w SP, opiekun świetlicy, nauczyciel zajęć specjalistycznych
18 Mgr Ewelina Sanok-Przybylak Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych w SP i GIM
19 Mgr Katarzyna  Kot Opiekun świetlicy
20 Mgr Irena Barnat Nauczyciel religii w klasie III, V SP i III GIM, nauczyciel wychowania przedszkolnego
21 Mgr Krzysztof Bysiewicz Nauczyciel informatyki w klasach IV-VIII SP i GIM
22 Ks. Mgr Edward Wnęk Nauczyciel religii w klasie 0, I A, I B, II, IV, VI, VII, VII SP
23 Mgr Joanna Dral-Gaweł Nauczyciel języka angielskiego w klasach I A i I B
24 Mgr Agnieszka Drąg Logopeda
25 Mgr Jadwiga Kamieniec-Maczuga Nauczyciel wspomagający
26 Mgr Sabrina Guzik Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
27 Mgr Renata Rejman Nauczyciel  edukacji zawodowej
28 Mgr Lucyna Gunia Wychowawca pięciolatków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
29 Mgr Jolanta Szubart Wychowawca czterolatków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
30 Mgr Paulina Łączak Nauczyciel wychowania przedszkolnego