KADRA

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRAŻOWIE

kontakt telefoniczny w godzinach pracy szkoły :   tel 17 77 11 854

kontakt przez dziennik elektroniczny: LIBRUS SYNERGIA

e-mail: zs@strazow.edu.pl

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Strażowie w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Mgr Agata Gunia-Buk Dyrektor szkoły

Nauczyciel matematyki w klasie VI i VIII

2 Mgr Ewa Nowak Wicedyrektor szkoły

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

3 Mgr Sylwia Stachura Wychowawca klasy I, opiekun biblioteki
4 Mgr Renata Mosior Wychowawca klasy II A, nauczyciel muzyki
5 Mgr Maria Tronina Wychowawca klasy II B
6 Mgr Beata Sądek Wychowawca klasy III
7 Mgr Witold Socha Wychowawca klasy IV , nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV, VI, VII, nauczyciel zajęć komputerowych w klasach I-III
8 Mgr Anna Rejman Wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego w  klasach IV-VI i historii w klasach IV-V
9 Mgr Magdalena Bartochowska Wychowawca klasy VI, nauczyciel angielskiego w klasach III-VIII
10 Mgr Tomasz Kuczyński Wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki w klasie IV, V, VII, nauczyciel fizyki w klasie VII-VIII, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII
11 Mgr Marcin Tonia Wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka polskiego, historii i WOS-u w klasie VII i VIII SP
12 Mgr Lucyna Kamińska Nauczyciel przyrody w klasie IV i wychowania fizycznego w klasie V i VIII
13 Mgr Irena Kwoka Nauczyciel geografii
14 Mgr Aneta Dąbrowska Nauczyciel biologii
15 Mgr inż. Anna Kurpaska Nauczyciel chemii
16 Mgr Anna Trojan Nauczyciel języka niemieckiego
17 Mgr Katarzyna Pomykała Nauczyciel techniki opiekun świetlicy, nauczyciel zajęć specjalistycznych
18 Mgr  Irena Brzeżawsaka Nauczyciel plastyki
19 Mgr Katarzyna  Kot Opiekun świetlicy
20 Mgr Irena Barnat Nauczyciel religii w klasie III, VI i  nauczyciel wychowania przedszkolnego
21 Mgr Krzysztof_Bysiewicz Nauczyciel informatyki w klasach IV-VIII
22 Ks. Mgr Edward Wnęk Nauczyciel religii w klasie  II A, II B, IV, V, VII, VIII
23 Mgr Joanna Dral-Gaweł Nauczyciel języka angielskiego w klasach I, II A, II B i oddziałach przedszkolnych, nauczyciel wspomagający, opiekun świetlicy
24 Mgr Agnieszka Drąg Logopeda, nauczyciel zajęć specjalistycznych
25 Mgr Jadwiga Kamieniec-Maczuga Nauczyciel wspomagający
26 Mgr Justyna Dorota- Sachanowska Pedagog szkolny, nauczyciel zajęć specjalistycznych
27 Mgr Włodzimierz Kowalewicz Nauczyciel  doradztwa zawodowego
28 Mgr Alicja Słysz Nauczyciel WDŻ
29 Mgr Małgorzata Kuczma Wychowawca oddziału zerowego
30 Mgr Lucyna Gunia Nauczyciel wychowania przedszkolnego
31 Mgr Jolanta Szubart Nauczyciel wychowania przedszkolnego
32 Mgr Paulina Łączak Nauczyciel wychowania przedszkolnego
33 Mgr Kinga Trzyna Nauczyciel wychowania przedszkolnego
34 Lic. Karolina Sroczyk Nauczyciel wychowania przedszkolnego