Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I na rok szklony 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice składali wnioski o przyjęcie do szkoły, zostały zapisane do kl. I na rok szkolny 2020/2021.


 

Zadanie domowe – INFO

Zadanie domowe – INFO

Przesyłanie zadania domowego zadanego za pośrednictwem Librus Synergia jest możliwe wyłącznie z konta ucznia. Uczeń rozwiązuje zadanie, przesyła do nauczyciela i uczeń otrzymuje ocenę.

INFORMACJA DYREKTORA

INFORMACJA DYREKTORA
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie


W związku z tym, że są problemy z logowaniem się do Librusa, proszę nie martwić się, jeśli zadania nie zostaną odesłane w wyznaczonym terminie.
Sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Bądźmy dobrej myśli, wspierajmy się nawzajem.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


Informacja o zdalnym nauczaniu

Informacja o zdalnym nauczaniu

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z epidemią  nauka w dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r. będzie realizowana na odległość. Oznacza to, że szkoły nadal są zamknięte,  a młodzież przebywa w domu i odbywa nauczanie on-line. Będzie to ogromne wyzwanie zarówno dla naszych dzieci,  jak i dla rodziców i nauczycieli.

Lekcje on-line będą się odbywać według planu zdalnego nauczania. Każdy uczeń z danej klasy otrzyma materiały do realizacji oraz związane z nim zadania, na które będzie musiał odpowiedzieć w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Odpowiedzi na zadania będą podstawą do wystawiania ocen cząstkowych.

Zwracam uwagę, że ze względu na nietypową sytuację, przy ocenianiu będziemy również brali pod uwagę zaangażowanie ucznia w realizacje i terminowość wykonywanych poleceń. Nauczyciele mogą polecić zakładanie teczek ucznia i gromadzenie prac, które po powrocie do szkoły zostaną ocenione.

Portal Librus jest doskonałym narzędziem komunikacji. Za jego pośrednictwem będziemy wysyłać uczniom polecenia i zadania do wykonania. Głównym narzędziem do odsyłania prac uczniów do nauczycieli będzie poczta elektroniczna oraz komunikatory. W tym celu nauczyciele za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekażą adresy e-mailowe, na które będą przesyłane prace swoich uczniów.

Postępy w nauce będzie można sprawdzać za pośrednictwem Librusa, gdzie nauczyciele będą wystawiać oceny.

Potwierdzeniem uczestnictwa w zdalnym nauczaniu jest zalogowanie się przez uczniów klas 4-8 na stronie Librusa i odczytanie wiadomości, a w klasach 1-3 zalogowanie przez rodzica lub ucznia.

Niektóre informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.strazow.edu.pl

Materiały wykorzystywane do pracy on-line będą pochodzić ze stron CKE, www.epodręczniki.pl , audycji prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii, materiałów przygotowywanych przez nauczycieli, w tym linków do stron internetowych oraz podręczników szkolnych. Każdy uczeń lub rodzic w przypadku jakichkolwiek problemów z realizowanym materiałem (konsultacje) może przesyłać zapytania do nauczyciela droga elektroniczną.

Dyrektor Szkoły


 

REKRUTACJA -DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

REKRUTACJA -DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

W dnia 13 marca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym dokumenty związane z rekrutacją do szkoły i przedszkola prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres zs@strazow.edu.pl (zdjęcie lub skan dokumentu)

LIBRUS SYNERGIA – nauczanie zdalne

LIBRUS SYNERGIA – nauczanie zdalne

Wszyscy uczniowie i rodzice ZS w Strażowie posiadają dostęp do dziennika LIBRUS SYNERGIA – na jego zasobach prowadzimy nauczanie zdalne.

Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Konieczność wygenerowania nowych danych dostępowych do dziennika prosimy zgłaszać bezpośrednio na adres admin@strazow.edu.pl

Zalecenia KO

Zalecenia KO

Zalecenia Kuratorium Oświaty w związku z koronawirusem


Zajęcia w szkole nie odbywają się od dnia 12.03 do 25.03.2020

12.03 i 13.03 organizujemy wyłącznie zajęcia opiekuńczne,

od 16.03 placówki zostają całkowicie zamknięte.

W związku z powyższym apelujemy do rodziców i opiekunów, aby szczególnie przypilnowali dzieci, żeby nie wychodziły z domów.

Nie jest to czas ferii, dlatego zaleca się:

– pozostanie w domach,

– unikanie spotkań grupowych i towarzyskich,

– nieprzebywanie w dużych skupiskach ludzi (hipermarkety, galerie handlowe),

– unikanie przemieszczania się bez wyraźnej konieczności środkami komunikacji miejskiej.

Prosimy o poważne i odpowiedzialne potraktowanie wszystkich wytycznych, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Jednocześnie zachęcamy, aby wykorzystać czas przebywania w domach na przeczytanie lektury, obejrzenie wartościowego filmu, czy ekranizacji lektury.

Zachęcamy do skorzystania z zasobów https://epodreczniki.pl/


WSZYSCY PAMIĘTAJMY O ZASADACH HIGIENY, MYCIU RĄK I PRZESTRZEGANIU CZYSTOŚCI, ORAZ UNIKANIU ZBĘDNYCH KONTAKTÓW !


INFORMACJA DYREKRORA

INFORMACJA DYREKRORA

Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie informuje, że od dnia 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne zostają odwołane. Prosi się rodziców o nieposyłanie w tych dniach dzieci do szkoły. Natomiast w dniach 12 i 13 marca będzie zapewniona opieka świetlicowa dla tych uczniów, którzy nie mogą zostać w domu.