PRZERWA ŚWIĄTECZNA

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

W związku z przypadającą przerwą świąteczną na okres od 23.12.2019 r. do 06.01.2020 r. w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. Dni te są dniami wolnymi od zajęć. Dla zgłoszonych dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu, w dniach: 2 i 3 stycznia 2020 r. szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe. Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia
18 grudnia br. u wychowawców klas, podając dzień i godziny pobytu dziecka w szkole.

Dyrektor szkoły


WARSZTATY DLA RODZICÓW

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krasnem
oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie
zapraszają rodziców uczniów
z klasy 6, 7 i 8 na warsztaty profilaktyczne dotyczące zabezpieczenia dzieci przed zachowaniami ryzykownymi (narkotyki, alkohol, dopalacze, papierosy).

Warsztaty odbędą się w dniu 17.12.2019 r. (wtorek) w godz. 16.00-18.00. w Zespole Szkół w Strażowie.

Chętnych rodziców prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w warsztatach  do dnia 16.12.2019 r.

(sekretariat szkoły: 17 7711 854).

Dyrektor Szkoły