14 października

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tym dniu nie odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne.
Dla zgłoszonych dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu, szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe. Zgłoszenia u wychowawców klas.
Skip to content