Szanowni Państwo …

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice!

Kolejny rok szkolny dobiegł końca, ale jakże inny od poprzednich.
Nikt z nas nie spodziewał się, że w ciągu paru tygodni wirus tak mocno zmieni nasze życie i polską szkołę.

Z dnia na dzień musieliśmy się przenieść z ławek w przestrzeń Librusa i innych platform internetowych.

Wszyscy zostaliśmy postawieni przed nowym, niełatwym zadaniem – zdalnym nauczaniem. Dla nauczycieli oznaczało to szybkie poznanie metod internetowej prezentacji wiedzy. Dla uczniów – to nauczenie się nowej formy komunikacji z nauczycielami bez bezpośredniego kontaktu. Dla rodziców – to przyjęcie obowiązku doglądania swoich dzieci w bieżących postępach edukacyjnych.

Po miesiącu nauki poczuliśmy, jak bardzo nam siebie brakuje. Mimo nadziei i oczekiwań, nie udało nam się powrócić do szkoły.

Uważam jednak, że ten czas nie jest zmarnowany. Dużo się od siebie nawzajem nauczyliśmy – również my, nauczyciele – a szkoła przybrała inny wymiar.

Dziękuję uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazywaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Dziękuję nauczycielom za pełne zaangażowanie w proces zdalnego nauczania i profesjonalne podejście do nowych wyzwań.

Życzę spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.

Agata Gunia-Buk

Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie