Rozpoczęcie zajęć 1-3

Od 25 maja (poniedziałek) zgodnie z wytycznymi MEN mają rozpocząć się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3.
Szkoła będzie pracować w stosownym reżimie sanitarnym, który jest określony przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem COVID-19.


Ze względów bezpieczeństwa oraz potrzeby właściwej organizacji musimy znać dokładnie liczbę dzieci, które do szkoły przyjdą. Zatem, proszę do dnia 20 maja (środa) do godz. 12.00 o przekazanie informacji o zamiarze posłania dziecka do szkoły podając: imię i nazwisko, klasę, godziny pobytu w szkole, deklarację korzystania z obiadu.


Zgłoszenia można dokonać przez dziennik elektroniczny wysyłając informację do wychowawcy klasy lub telefonicznie w godz. 9.00-14.00 -tel. 17 7711854, 17 2300325.


Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie


Skip to content