Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I na rok szklony 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice składali wnioski o przyjęcie do szkoły, zostały zapisane do kl. I na rok szkolny 2020/2021.