Informacja o zdalnym nauczaniu

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z epidemią  nauka w dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r. będzie realizowana na odległość. Oznacza to, że szkoły nadal są zamknięte,  a młodzież przebywa w domu i odbywa nauczanie on-line. Będzie to ogromne wyzwanie zarówno dla naszych dzieci,  jak i dla rodziców i nauczycieli.

Lekcje on-line będą się odbywać według planu zdalnego nauczania. Każdy uczeń z danej klasy otrzyma materiały do realizacji oraz związane z nim zadania, na które będzie musiał odpowiedzieć w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Odpowiedzi na zadania będą podstawą do wystawiania ocen cząstkowych.

Zwracam uwagę, że ze względu na nietypową sytuację, przy ocenianiu będziemy również brali pod uwagę zaangażowanie ucznia w realizacje i terminowość wykonywanych poleceń. Nauczyciele mogą polecić zakładanie teczek ucznia i gromadzenie prac, które po powrocie do szkoły zostaną ocenione.

Portal Librus jest doskonałym narzędziem komunikacji. Za jego pośrednictwem będziemy wysyłać uczniom polecenia i zadania do wykonania. Głównym narzędziem do odsyłania prac uczniów do nauczycieli będzie poczta elektroniczna oraz komunikatory. W tym celu nauczyciele za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekażą adresy e-mailowe, na które będą przesyłane prace swoich uczniów.

Postępy w nauce będzie można sprawdzać za pośrednictwem Librusa, gdzie nauczyciele będą wystawiać oceny.

Potwierdzeniem uczestnictwa w zdalnym nauczaniu jest zalogowanie się przez uczniów klas 4-8 na stronie Librusa i odczytanie wiadomości, a w klasach 1-3 zalogowanie przez rodzica lub ucznia.

Niektóre informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.strazow.edu.pl

Materiały wykorzystywane do pracy on-line będą pochodzić ze stron CKE, www.epodręczniki.pl , audycji prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii, materiałów przygotowywanych przez nauczycieli, w tym linków do stron internetowych oraz podręczników szkolnych. Każdy uczeń lub rodzic w przypadku jakichkolwiek problemów z realizowanym materiałem (konsultacje) może przesyłać zapytania do nauczyciela droga elektroniczną.

Dyrektor Szkoły