PRZERWA ŚWIĄTECZNA

W związku z przypadającą przerwą świąteczną na okres od 23.12.2019 r. do 06.01.2020 r. w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. Dni te są dniami wolnymi od zajęć. Dla zgłoszonych dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu, w dniach: 2 i 3 stycznia 2020 r. szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe. Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia
18 grudnia br. u wychowawców klas, podając dzień i godziny pobytu dziecka w szkole.

Dyrektor szkoły