„ORTOGRAFICZNY OMNIBUS”

Po raz kolejny uczeń klasy VII Rafał Sądek został zwycięzcą konkursu ortograficznego.

V Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas VII – VIII „Omnibus ortograficzny” odbył się 26 listopada 2019 r. w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej. Uczestnicy pisali test składający się z dyktanda i zadań sprawdzających znajomość zasad ortograficznych, związków frazeologicznych i przysłów. Rafał Sądek zajął I miejsce i udowodnił, że doskonale zna swój język ojczysty.