Wieczór pieśni patriotycznych

29 listopada 2019 r. godzina 17.00   

Wieczór pieśni patriotycznych

w Zespole Szkół w Strażowie          

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i seniorów

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i TSK „STRAŻOWIANIE”