Szkolenie ratownicze

15 listopada 2019r. Stowarzyszenie EUROGALICJA dokonało otwarcia tras nordic walking w Strażowie.
 
Przy tej okazji miał miejsce pokaz ratowniczy, w którym wzięli udział uczniowie najstarszej klasy ósmej wraz z wychowawcą. Pan ratownik przypomniał podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadził ćwiczenia praktyczne.