ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 19 czerwca odbyło się  zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym o godz.
8.00. Następnie  o godz. 9.00 rozpoczęły się uroczystości na sali
gimnastycznej. Na wstępie zabrała głos Pani Dyrektor Agata Gunia-Buk,

która pożegnała absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej. Na
zakończenie młodzież gimnazjalna i ósmoklasiści pożegnali nauczycieli i
wychowawców.