W JAROSŁAWIU

Dnia 31 maja 2019 roku uczniowie klasy IV, V i VI pod opieką pań: I. Barnat, M. Bartochowskiej, A. Rejman udali się pociągiem na jednodniową wycieczkę do Jarosławia.

Zwiedzanie rozpoczęto od  jarosławskich podziemi. Tam uczniowie nie tylko poznali bogatą  historię miasta, ale dzięki nowoczesnym technologiom mieli możliwość m.in. samodzielnie wypalić gliniane naczynie, poczuć bogactwo siedemnastowiecznej kuchni, przymierzyć stroje z ówczesnej epoki, a także szkutą popłynąć Wisłą do Gdańska przy dźwiękach wioseł i śpiewie ptaków.

Później uczestnicy wycieczki udali się do cerkwi greckokatolickiej, gdzie ksiądz proboszcz przybliżył jej historię, szczególnie zwracając  uwagę na cudowną ikonę Matki Boskiej Jarosławskiej ,,Bramy Miłosierdzia”. Ikona ta pochodzi z XVII wieku. Dzięki gościnności księdza uczniowie mieli możliwość przejść przez drzwi diakońskie  znajdujące się w ikonostasie i znaleźć się przed ołtarzem. Niektórzy z chłopców przez chwilę wcielili się w rolę ministrantów.

Po zwiedzeniu cerkwi grupa udała się na tzw. ,,Taras widokowy”, skąd podziwiano panoramę miasta Jarosławia.

Ostatnim punktem programu był poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców z okazji Dnia Dziecka. Wszyscy w  wesołym nastroju i pełni wrażeń wrócili do Strażowa.