MISTRZ WYMOWY

21 marca 2019 r. w oddziale zerowym w Zespole Szkół w Strażowie odbył się logopedyczny konkurs recytatorski pod hasłem „Mistrz poprawnej wymowy”.

Osobami prowadzącymi były Agnieszka Drąg i Małgorzata Kuczma.

Do recytacji dowolnego wiersza Jana Brzechwy zgłosiło się 18 dzieci.

Wszyscy uczestnicy wspaniale deklamowali swoje wiersze. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami. Piękne nagrody i dyplomy czekały na wszystkich uczestników, którym serdecznie gratulujemy.