W Y W I A D Ó W K A

W dniu 26 marca 2019r (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się wywiadówka dla wszystkich klas za wyjątkiem oddziału zerowego.

Dyrektor szkoły.