WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
w Zespole Szkół w Strażowie
23 listopada 2018 r. godzina 16:30
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i seniorów
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i TSK „STRAŻOWIANIE”