KONKURS

Dnia 31 października 2018 r. w naszej szkole przeprowadzony został szkolny etap Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Serce mam biało – czerwone”. Uczestnicy recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Uczniowie podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe: najmłodsze klasy I – III, kl. IV – VI i najstarsi z kl. VII, VIII i III gimnazjum. Jury składające się z nauczycieli, na czele z p. Dyrektor, przyznawało punkty m.in. za wyraz artystyczny, dykcję. Liczna grupa dzieci pięknie się zaprezentowała, przypomniała te znane i mniej znane utwory polskich poetów. Nie zabrakło „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza, „Pieśni o żołnierzach z Westerplatte” K. I. Gałczyńskiego, czy „Modlitwy polskiego dziewczęcia” Władysława Bełzy. Zwycięzcy konkursu wezmą udział w II etapie, który będzie miał miejsce 7 listopada w Krasnem. Honorowy patronat nad konkursem objęli Wójt Gminy Krasne p. Wilhelm Woźniak oraz Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.