Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście. Pani Dyrektor Agata Gunia – Buk podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły.

Wszyscy obejrzeli i wysłuchali części artystycznej przygotowanej  przez uczniów klasy II i V pod kierunkiem pani Beaty Sądek. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych  nauczycieli i wychowawców. Uczniowie wyrazili swoją  wdzięczność za codzienne poświęcenie i  cierpliwość wkładane w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. W zabawny sposób zaprezentowali obraz współczesnej szkoły, urządzili też pokaz mody przeznaczony specjalnie dla nauczycieli. Nie zabrakło również pięknych  piosenek i wierszy recytowanych przez naszych aktorów.  Przedstawiciele Samorządu Szkolnego w imieniu wszystkich uczniów na ręce Pani Dyrektor złożyli bukiet pięknych kwiatów.  Na koniec Przewodniczący Rady Rodziców Pan  Grzegorz Morycz, bukietem barwnych kwiatów w imieniu wszystkich rodziców podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły  za ich pracę, życząc jednocześnie dużo radości z jej wykonywania, a także dalszych sukcesów zawodowych.

W tym dniu dwóch pracowników szkoły: Pani Anna Rejman i Pani Krzysztofa Zawadzka odebrało z rąk Pani Wojewody, Ewy Leniart,  „Złoty Medal za Długoletnią Służbę”  nadany przez Prezydenta Polski, Andrzeja Dudę, za wzorowe i  wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.