2 listopada

 

Dzień 2 listopada 2018 r.(piątek) jest dniem  wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla zgłoszonych dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu w tym dniu, szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 29 października br. u wychowawców klas, podając godziny pobytu dziecka w szkole.

Dyrektor szkoły