„Dobry Start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice
i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie
finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup
m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny.
Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku
życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie
przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

Dobry Start_ulotka

Dobry Start_plakat