1 czerwca – dzień wolny

Dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dla zgłoszonych dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu, szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe. Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 29 maja  br. u wychowawców klas, podając godziny pobytu dziecka w szkole.