„Święto Narodowe”

„Święto Narodowe”

Dnia 27 kwietnia uczciliśmy w szkole wielkie Święto Narodowe, jakim jest rocznica uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3-go Maja. Klasa II gimnazjum, przygotowana przez p. Marcina Tonię, poprowadziła studio telewizyjne i przybliżyła nam wydarzenia z XVIII w. Głównym prowadzącym był Mateusz Kowalczyk.

Na początku byliśmy świadkami sondy ulicznej, której wyniki były smutne. Dziennikarka (Weronika Pomykała) pytała ludzi o to, jakie mamy święto. Niestety większość respondentów miała problem z prawidłową odpowiedzią na to pytanie. Późniejsza podróż w czasie przybliżyła jego tematykę. Kolejna dziennikarka (Gabriela Mendrala) przeprowadziła wywiad z królem S. A. Poniatowskim. Wyjaśnił on, że konstytucja zniosła liberum veto, wolną elekcję, Polska stała się monarchią dziedziczną, a do Sejmu dostali się przedstawiciele mieszczaństwa. Jednak nie wszyscy byli zadowoleni – stronnictwo hetmańskie zapowiedziało walkę ze zwolennikami reform. Zagraniczni korespondenci rozmawiali we Francji z Robespierreʹem, który zachwycał się konstytucją oraz w Rosji z carycą Katarzyną II, która skrytykowała polskie reformy.

W studiu TV nie mogło też zabraknąć reklamy oraz listy przebojów. Brawurowo piosenkę o epoce Oświecenia zaśpiewali, a raczej zarapowali chłopcy – K. Kopeć i F. Ruszel. Na koniec wysłuchaliśmy jeszcze wydarzeń sportowych i prognozy pogody.

Kolejnym punktem programu były tańce w wykonaniu 5 – latków przygotowanych przez p. Irenę Barnat. Niczym w „Tańcu z gwiazdami” dziewczęta i chłopcy zaprezentowali wiązankę naszych narodowych tańców. Były zarówno krakowskie, jak i rzeszowskie. Dzieci w pięknych, ludowych strojach śpiewały i tańczyły porywając ze sobą publiczność. Po takiej zabawie potrzebna była chwila przerwy i nabrania oddechu.

Po powrocie na miejsca p. Anna Rejman i p. Marcin Tonia rozdali dyplomy i nagrody uczniom biorącym udział w szkolnym konkursie historyczno – plastycznym na projekt monety z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prace konkursowe zostały wystawione na korytarzu, aby wszyscy mogli je podziwiać.

W telewizji popularne są teleturnieje i taki poprowadzili Mateusz Kowalczyk i Weronika Pomykała. Dwie drużyny złożone z przedstawicieli różnych klas wzięły udział w zabawie. Zbierały punkty uczestnicząc w kilku konkurencjach. Zadania były związane z naszą Ojczyzną i jej historią. Wykazywano się m. in. znajomością wydarzeń historycznych, tekstów kultury i pieśni narodowych. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki.

Mamy nadzieję, że uczniowie już na zawsze będą wiedzieli, dlaczego trzeciego maja w Polsce jest obchodzone Święto Narodowe.