1 czerwca – dzień wolny

1 czerwca – dzień wolny

Dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dla zgłoszonych dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu, szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe. Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 29 maja  br. u wychowawców klas, podając godziny pobytu dziecka w szkole.

„Święto Narodowe”

„Święto Narodowe”

„Święto Narodowe”

Dnia 27 kwietnia uczciliśmy w szkole wielkie Święto Narodowe, jakim jest rocznica uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3-go Maja. Klasa II gimnazjum, przygotowana przez p. Marcina Tonię, poprowadziła studio telewizyjne i przybliżyła nam wydarzenia z XVIII w. Głównym prowadzącym był Mateusz Kowalczyk. Czytaj dalej